Facebook Group
English Version

 
« הפיצו לזיכוי הרבים

בית שלישי - כלים ומאפייניםבחרנו להביא בפניכם את תערוכת הכלים מהאוסף של מכון המקדש. הכלים מוכנים כבר לבניית בית המקדש השלישי. כך שאין צורך להביא בפניכם הדמיות כאשר יש כבר את הדבר האמיתי.
צפייה נעימה.

הבהרה: הסרטים מובאים להעשרת הנושא מתוך אתר youtube
כל הזכויות שמורות לבעלי הסרטים.

הוראות לצפייה בנגן הסרטים
לצפייה בנגן הסרטים ניתן ללחוץ על כל תמונה קטנה בצד ימין.
כל סרט שמסתיים עובר אוטומטית לבא אחריו.
בצד ימין למטה יש חיצים אפורים < > לחיצה עליהם תחשוף עוד סרטים בנגן.

צפייה נעימה.


 

כהנים בית שלישי בית שני בית ראשון המשכן ראשי  

 


     
מפת האתר | קישורים מומלצים | צור קשר © אשר כהן - פתרונות אינטרנט לעסקים © כל הזכויות שמורות לאתר בית המקדש תש''ע-תשע''ד