Facebook Group
English Version

 
« הפיצו לזיכוי הרבים

מאמרים

הבהרה: חלק מן המאמרים מובאים להעשרת הנושא מתוך אתר דעת - אתר לימודי יהדות ורוח
ואין לפרשם כהסכמתנו לתוכנם.

כתבו עלינו

חושבים ועושים מקדש / שבועון מעייני הישועה
kr8 אשר: ראיתי בחלום כלי מוזר - התברר שזה מבית המקדש / אתר
בית המקדש במיזם אינטרנטי / בטאון התנועה לכינון המקדש
כתבה שפורסמה בצרפתית / בעיתון קונטרס
''תמיד היה לי חיבור למקדש''/ מגזין הדברות
הצעיר מאחרי מיזם המקדש / חב"ד ישראל
 

מאמרים

עבודת יום הכיפורים בבית המקדש בימי בית שני / שמואל ספראי
מקדש העתיד לאור ההלכה - "מהרה יבנה המקדש" / הרב שלמה יוסף זוין
פסח בירושלים בימי בית שני / שמואל ספראי
מקום מקדשנו - איתור בית המקדש בדרומה של רחבת הר הבית / יוסף רופא
על בניין בית המקדש וכניסה להר הבית / הרב שלמה חיים הכהן אבינר
ויקרא טז: הוראת עבודת יום הכיפורים / ד"ר צבי וינברג
דרכי הקרבנות - שיעור וירטואלי בהלכות קורבנות / איזנברג יהודה
יחזקאל מ-מב: בית המקדש בחזונות יחזקאל / יהודה קיל
פולמוס ארון הברית בימי יאשיהו / יהודה אליצור
יחזקאל מ: תבנית בית המקדש / איזנברג יהודה
דברי הימים א , כד-כה: עבודת הלוויים במקדש / איזנברג יהודה
דברי הימים א, כד: משמרות העבודה שמקדש / איזנברג יהודה
דברי הימים ב, כט: חנוכת המקדש בימי חזקיהו / איזנברג יהודה
מערכת הכספים של בית המקדש / איזנברג יהודה
חגי א: העת לכם אתם לשבת בבתיכם ספונים והבית הזה חרב? / יהושע רוזנברג
חגי ב': גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון / יהושע רוזנברג
מזבח, כבש ונסכים / אשר גרוסברג
הכהונה בישראל לדורותיה: מייעוד וערך לאיבוד הדרך / אייל דודסון
חצרות בית ה' - קביעת גבולות הר הבית החיל והעזרות / זלמן מנחם קורן
ייעוד הכהנים והלויים / ידעאל ולדמן
גניזת כלי המקדש / חיים מ.י. גבריהו

מצגות וציורים
מצגת: תבנית בית המקדש השני
ציורים של המשכן וכליו / מתוך אתר דעת
ציורים וביאורים לנשיאות-כפיים / מאיר בן אורי
 
כהנים בית שלישי בית שני בית ראשון המשכן ראשי  

 


     
מפת האתר | קישורים מומלצים | צור קשר © אשר כהן - פתרונות אינטרנט לעסקים © כל הזכויות שמורות לאתר בית המקדש תש''ע-תשע''ד