Facebook Group
English Version

 
« הפיצו לזיכוי הרבים

בית ראשון - כלים ומאפיינים

שולחן לחם הפנים

איך צופים בהדמיה?

כדי לצפות בתמונה, יש להוריד את התכנה Cortona3D ולהתקין אותה במחשבכם.
ברגע שהתכנה הותקנה נוכל לצפות בהדמיה כראוי, במידה ומהירות הגלישה נמוכה יש להמתין כמה דקות עד שהמסך יעלה עם כל הפריטים ואז יש להתחיל בהדמיה.

איך מסיירים בהדמיה?

ניתן לנוע בעזרת לחיצה על העכבר והזזתו תוך כדי שהוא לחוץ כדי לנוע בתוך התמונה. חלק מן הפריטים ניתנים להזזה.

לחץ כאן להסרת הלחם מהשולחן
לחץ כאן להחזרת הלחם לשולחן

 

שולחן לחם הפנים הוא אחד מכלי המקדש, מקומו בהיכל ועליו היה מונח לחם הפנים. במקדש שלמה נבנו עשרה שולחנות כאלו.

מבנה השולחן
השולחן היה עשוי עצי שיטים ומצופה כולו זהב טהור. מידותיו: גובהו של השולחן - אמה וחצי. אורכו - שתי אמות. רוחבו - אמה אחת.
ארבע רגליים מרובעות היו לשולחן. כל רגל בעובי טפח. מסגרת בעובי טפח הייתה מחוברת מרגל לרגל. על המסגרת הונח דף השולחן שעוביו טפח. על השולחן מסביב היה זר זהב.

לחם הפנים
את לחם הפנים עורכים בכל שבת על השולחן, שנים עשר לחמים מוציאים ושנים עשר מכניסים. כהנים שזוהי משמרתם באותה שבת אוכלים את הלחם.
מלבד שולחן לחם הפנים, היו עוד שני שולחנות באולם בפתח ההיכל, שעליהם ששמים את הלחם, אחד עשוי שיש ואחד עשוי זהב. על השולחן של שיש היו מניחים את "לחם הפנים" לאחר אפייתו ולפני סידורו על השולחן ב"קודש". שולחן זה היה עשוי שיש, כדי שהלחם יתקרר על ידו מחום האפיה. על השולחן של זהב היו מניחים את הלחם לאחר הורדתו מסידורו על השולחן . שולחן זה היה עשוי זהב כי מעלין בקודש ואין מורידין.

.המידע הובא מתוך ויקישיבה

כהנים בית שלישי בית שני בית ראשון המשכן ראשי  

 


     
מפת האתר | קישורים מומלצים | צור קשר © אשר כהן - פתרונות אינטרנט לעסקים © כל הזכויות שמורות לאתר בית המקדש תש''ע-תשע''ד