Facebook Group
English Version

 
« הפיצו לזיכוי הרבים

בית ראשון - כלים ומאפיינים

המזבח

איך צופים בהדמיה?

כדי לצפות בתמונה, יש להוריד את התכנה Cortona3D ולהתקין אותה במחשבכם.
ברגע שהתכנה הותקנה נוכל לצפות בהדמיה כראוי, במידה ומהירות הגלישה נמוכה יש להמתין כמה דקות עד שהמסך יעלה עם כל הפריטים ואז יש להתחיל בהדמיה.

איך מסיירים בהדמיה?

ניתן לנוע בעזרת לחיצה על העכבר והזזתו תוך כדי שהוא לחוץ כדי לנוע בתוך התמונה. חלק מן הפריטים ניתנים להזזה.

 

המזבח משמש להעלאת קורבנות.

המזבח שהקים שלמה בבית המקדש הראשון נזכר כ"מזבח נחושת" אולם לפי המפרשים הוא נעשה מאבן, והוא נקרא מזבח נחושת, משום שהוא נעשה כתחליף למזבח הנחושת שעשה משה. לפי ספר דברי הימים אורכו ורוחבו היו עשרים אמה, וגובהו - עשר אמות, אולם לפי המשנה, שטח זה של עשרים אמה אינו מתייחס אלא למקום המערכה - השטח הפנוי למערכת האש שעל המזבח, בעוד שהשטח הכולל של המזבח היה עשרים ושמונה אמה על עשרים ושמונה אמה. אחז מלך יהודה הזיז את המזבח שעשה שלמה והציב במקומו מזבח בדמות המזבח שהיה בדמשק, שככל הנראה סולק בידי חזקיהו בנו והמזבח חזר למקומו עד שנהרס במהלך חורבן הבית הראשון.

דיני המזבח
אבני המזבח צריכות להיות שלמות ואסור לבנותן גזית. הטעם לכך:
"כי חרבך הנפת עליה ותחללה" -
ותניא ר"ש בן אלעזר אומר: המזבח נברא להאריך שנותיו של אדם, והברזל לקצר, לפיכך אינו רשאי להניף המקצר על המאריך (מכילתא שם ומדות פ"ג).
עולים על מזבח העולה בכבש משופע הבנוי מגג המזבח עד הארץ. הטעם מפורש בתורה: "אשר לא תגלה ערוותך עלי"ו.

 

המידע הובא מתוך ויקיפדיה ומתוך אינציקלופדיה יהודית דעת .

כהנים בית שלישי בית שני בית ראשון המשכן ראשי  

 


     
מפת האתר | קישורים מומלצים | צור קשר © אשר כהן - פתרונות אינטרנט לעסקים © כל הזכויות שמורות לאתר בית המקדש תש''ע-תשע''ד