Facebook Group
English Version

 
« הפיצו לזיכוי הרבים

בית ראשון - כלים ומאפיינים

הכרובים

איך צופים בהדמיה?

כדי לצפות בתמונה, יש להוריד את התכנה Cortona3D ולהתקין אותה במחשבכם.
ברגע שהתכנה הותקנה נוכל לצפות בהדמיה כראוי, במידה ומהירות הגלישה נמוכה יש להמתין כמה דקות עד שהמסך יעלה עם כל הפריטים ואז יש להתחיל בהדמיה.

איך מסיירים בהדמיה?

ניתן לנוע בעזרת לחיצה על העכבר והזזתו תוך כדי שהוא לחוץ כדי לנוע בתוך התמונה. חלק מן הפריטים ניתנים להזזה.

 

שני דמויות של תינוק ותינוקת הפורשים כפים שהיו על הארון בבית המקדש. הכרובים נבנו במקשה אחת מהכפורת.

בבית ראשון בנה שלמה שני כרובים גדולים מעץ שמן שעמדו ליד הארון, גובה כל אחד מהם עשר אמות, ואורך כל כנף חמש אמות. חז"ל הסבירו שמקום גוף הכרובים בנס היה ולא היה מן המידה, כי אורך קודש הקודשים כולו היה רק 20 אמה, ואם כן לא נותר מקום לגוף הכרובים (4*5 אמות = 20 אמה).

חז"ל אומרים שבזמן שישראל היו עושים רצונו של מקום היו הכרובים פונים איש אל אחיו ובזמן שלא - היו מפנים פניהם איש מרעהו.

גם הנביאים יחזקאל וישעיהו מתארים חזיונות אלוקיים בהם יש מלאכים הנקראים כרובים.

הכרובים שראה יחזקאל היו בני ארבע כנפים לאחד, ואילו הכרובים שראה ישעיה היו בני שש כנפים לאחד.

כרובים-מלאכים

 

.המידע הובא מתוך ויקישיבה

כהנים בית שלישי בית שני בית ראשון המשכן ראשי  

 


     
מפת האתר | קישורים מומלצים | צור קשר © אשר כהן - פתרונות אינטרנט לעסקים © כל הזכויות שמורות לאתר בית המקדש תש''ע-תשע''ד